Privacy Policy

Mr. MANIAC hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens zal conform verlopen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de overige toepasselijke wet- en regelgeving. Mr. MANIAC zal er dan ook alles aan doen om te voldoen aan deze regelgeving. Mr. MANIAC heeft het recht ten alle tijden deze regelgeving aan te passen. Deze zal hieronder worden weergegeven en wanneer het geval direct worden aangepast. Op deze pagina is de huidige privacy policy weergegeven van Mr. MANIAC (6 februari 2019).

Cookies

Mr. MANIAC maakt gebruik van cookies. Het is wettelijk verplicht mede te delen over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die het internetgedrag van de bezoeker analyseert. Mr. MANIAC maakt gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om de communicatie over het internet uit te voeren, of om een gevraagde dienst te leveren (functionele cookies).

Daarnaast maken wij gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn een pre om de veiligheid van de website en de gebruiker te waarborgen. Deze cookies worden niet bewaard. Na sluiten van uw browser worden deze cookies verwijdert.

Tenslotte maakt Mr. MANIAC ook gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een online programma dat direct in contact staat met de website. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt om vele inzichten te verkrijgen van de website. Door deze inzichten kan de website beter worden afgestemd op de gebruikers. Deze cookies worden dus gebruikt om het gebruiksgemak van de website te vergroten. Met Google is afgestemd dat er geen gegevens worden gedeeld met Google die gebruikt mogen worden hun eigen doeleinden. De cookies die voor Google Analytics worden gebruikt hebben een afwisselend bewaartermijn. Op dit moment is het bewaartermijn ongeveer twee jaar. De gegevens die worden verkregen door Google Analytics zijn o.a. de eerste paar cijfers van uw IP adres, het aantal bezochte pagina’s, in- en uitstroompagina’s, tijdstip en duur van uw locatie, uw herkomst (niet specifiek bepaald), uw websitegedrag en type gebruikte hardware en software. De verkregen informatie wordt automatisch overgedragen aan Google. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen op de servers in de Verenigde Staten; een land dat een verschillende privacybescherming kent dan de Europese Unie. Meer informatie over Google Analytics kunt u hier vinden. Er worden geen andere Google diensten gebruikt naast Google Analytics.

Het is mogelijk om cookies op elke moment te laten verwijderen en zodoende alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven. De meeste online browsers zijn ingesteld op het automatisch accepteren van cookies. Mocht u het hier niet mee eens zijn en wilt u dit aanpassen dan kunt u de ‘Help’-functie in de toolbar raadplegen.

Doeleinden persoonsgegevens

Mr. MANIAC zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor doeleinden die door ons als noodzakelijk worden beschouwd. Zo zullen uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met niet belanghebbende derden. De persoonsgegevens die zijn verkregen door bestelling van een product zullen enkel gebruikt worden om het product te leveren. Omdat Mr. MANIAC gebruikt maakt van dropshipment zullen de persoons- en adresgegevens ook gedeeld worden met de leverancier. Deze persoonsgegevens worden niet opgeslagen door de leverancier en ook voor hen geldt dat deze niet gedeeld worden met derden. Mr. MANIAC kan persoonsgegevens verwerken om aan wettelijke verplichingen te voldoen, of – indien van toepassing – in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. Persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt voor de hierboven genoemde doeleinden. In het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie bijvoorbeeld voor zover noodzakelijk in een internationale juridische procedure of voor grensoverschrijdende juridische diensten.

Uw rechten

Er kan ten allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruikt van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of ontvangst van bepaalde marketing informatie. Er ken dus ten allen tijden een mail worden gestuurd aan Mr. MANIAC voor beëindiging hiervan.

Daarnaast heeft u het recht om Mr. MANIAC te verzoeken uw inzage te verlenen in uw AVG verwerkte persoonsgegevens met als doeleinden deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek voor inzage van persoonsgegevens of beëindiging van het marketingverkeer dient u te richten aan Mr. MANIAC via info@mrmaniac.nl.

De veiligheid van uw gegevens

Mr. MANIAC zal er alles aan doen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. In situaties waarin besluiten moeten worden genomen waarbij uw persoonsgegevens belanghebbend zijn, zal er altijd de beste keuze worden gemaakt voor de veiligheid van uw persoonsgegevens. Dit komt overeen met de keuzes die Mr. MANIAC ook al in het verleden heeft gemaakt

Mr. MANIAC